Galerie

Náš dům


Týden před koncem rekonstrukce střechy 2014


Rekonstruovaná střecha


Oprava vnitřku strojoven výtahů

Původní stav

Stavba

Nový stav


Historie